Udruga Inicijativa

Udruga građana Inicijativa  Stolac,  je slobodno i dobrovoljno udruženje građana bazirano na izvanstranačkom i izvanpolitičkom principu. Nastala je u siječnju 2016. godine sa željom za unapređenjem kvalitete života i kulture življenja kroz organizaciju kulturnih, umjetničkih, ekoloških, rekreativnih, edukativnih i dobrotvornih aktivnosti i projekata te očuvanje bogate kulturno-povijesne baštine u općini Stolac.

Naša vizija

Stolac, grad sa bogatim kulturnim i umjetničkim sadržajima, koji će ga uz prirodne ljepote i bogatu kulturno-povijesnu baštinu učiniti mjestom ugodnog življenja.

Naša misija

Naša misija je razvoj i unaprjeđenje kulture, umjetnosti, ekologije, humanitarnoga rada, novih medija i dizajna, kao i očuvanje kulturno-povijesne baštine, kako bi se povećala kvaliteta života za sve građane na području općine Stolac i doprinijelo njenom daljnjem razvoju.

Naš cilj

Cilj nam je promovirati potencijale našega grada podižući svijest o kulturi i umjetnosti, ekologiji i humanitarnom radu, kako kod djece i mladih, tako i kod cijele zajednice.