Projekt "3D printer - stvori sve što želiš"

Krajem 2016. godine udruga građana „Inicijativa“ Stolac krenula je u realizaciju projekta „3D printer – stvori sve što želiš“. Novčana sredstva osigurana su preko natječaja za dodjelu sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2016. godini, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, u programu promoviranja tehničke kulture. Projekt je namijenjen učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u Stocu za usvajanje novih inovativnih načina stjecanja znanja i kompetencija na području primjene 3D tehnologije, ICT tehnologije, tehničke kulture i robotike.

Osuvremenjujući osnovnoškolski i srednjoškolski kurikulum te su tehnologije doprinijele podizanju razine informatičkih i digitalnih kompetencija učenika. Jedan od najvećih tehnoloških trendova današnjice svakako je prisutnost 3D tehnologije tiska. 3D tisak koristi se u svim granama ljudskog djelovanja, od arhitekture, preko medicine do obrazovanja. Uz računala, tablete i pametne ploče, i 3D printeri polako ulaze u prostor učionice.

U sklopu ovoga projekta nabavljena su dva 3D printera Prusa i3 MK2 sa pratećom opremom, koji je proglašen za najbolji 3D printer u 2016. godini u izboru poznatog časopisa Make:. Printeri se koriste za  održavanje radionica u Osnovnoj školi Crnići i Srednjoj školi Stolac, a sve u cilju educiranja određenog broja mladih ljudi za rad na 3D pinteru, što podrazumijeva izradu modela za ispis i praktičnu primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

Krajem 2016. godine održano je nekoliko radionica za učenike koje su vodili profesori informatike Darko Jarak i Nikola Perić. U radionice je bilo uključeno  stotinjak učenika Osnovne škole Crnići i Srednje škole Stolac, gdje su učenicima predstavljene mogućnosti i prednosti korištenja 3D tehnologije. Radionice će se nastaviti i u 2017. godini, a 3D printeri biti će dostupni i ostalim nastavnicima i profesorima spomenutih škola za održavanje redovite i izborne nastave te izradu didaktičkih materijala (modeli molekula za kemiju, različiti modeli za tehničku kulturu itd.). Također 3D printeri će se koristiti za promociju škola, te će se u skladu s mogućnostima prezentacije 3D printera održati i u drugim školama i ustanovama koje budu zainteresirane.

Također za određeni broj učenika Srednje škole Stolac organiziran je posjet tehnološkom parku Intera u Mostaru kao i Fakultetu strojarstva i računalstva u Mostaru. Tu su se učenici mogli upoznati sa drugim modelima 3D printera, drugim tehnologijama ispisa ali isto tako i sa tehnološkim trendovima današnjice, što će nadamo se doprinijeti većem zanimanju učenika za informacijske i komunikacijske tehnologije te će potaknuti učenike da za svoj studij odaberu neki od tehničkih fakulteta.

Ciljevi projekta:

1)      Poticanje kreativnosti i inovativnosti tako što će se učenicima omogućiti da svoju ideju ili koncept ispita i istraži u fizičkom, stvarnom prostoru. 

2)      Poticanje različitih pristupa učenju:

a)      vizualni jer podrazumijeva skiciranje konkretan, dizajniranje i modeliranje određenih 3D objekata; kinestetički jer podrazumijeva manuelni rad;

b)      logički (matematički) jer podrazumijeva istraživanje i rješavanje određenih problema;

c)      socijalni jer podrazumijeva razmjenu ideja, pristupa i rješenja;

d)      konstruktivistički jer potiče planiranje i oblikovanje novih ideja i pojmova kroz kritičko mišljenje.

3)      Približavanje ideje 3D tehnologije tiska i njezine učinkovite primjene u obrazovanju. - 

4)      Naučiti djecu da mnoge predmete mogu sami napraviti i biti kreativni a ne biti samo konzumenti gotovih predmeta i proizvoda.

5)      Izrada novih didaktičkim materijala za potrebe škola npr. mogu se za nastavu iz kemije napraviti 3D modeli molekula raznih spojeva i modeli kompleksnih proteina ili za nastavu matematike mogu se otisnuti razni geometrijski oblici. Također se mogu otisnuti modeli planeta u pravim omjerima veličine itd.

6)      Učenje novih tehnologija tako što učenici koji imaju kontakt s tehnologijom 3D tiska uče i rade na tehnologiji koja se danas koristi u najmodernijim industrijama poput automobilske, avionske, modne, svemirske, vojne i medicinske industrije.

7)      Znanje koje će učenici dobiti biti će im vrlo korisno za poslove za kojima već sada postoji velika potražnja a biti će i sve veća u budućnosti

8)      Izrada različitih modela u sklopu redovne nastave iz predmeta tehničke kulture u Osnovnoj školi Crnići 

9)      Nabavka 3D printera otvara mogućnosti suradnje sa drugim školama i institucijama na različitim projektima

Jedna od radionica u Srednjoj školi Stolac

Posjet Intera tehnološkom parku u Mostaru

Posjet Fakultetu strojarstva i računalstva u Mostaru

Jedna od radionica u Osnovnoj školi Crnići