Projekcija filma “Zapisi sa hodočašća na kraj svijeta” u Franjevačkoj crkvi u Mostaru