O NAMA

Tko smo mi?

Udruga građana Inicijativa Stolac, je slobodno i dobrovoljno udruženje građana bazirano na izvanstranačkom i izvanpolitičkom principu. Nastala je u siječnju 2016. godine sa željom za unapređenjem kvalitete života i kulture življenja kroz organizaciju kulturnih, umjetničkih, ekoloških, rekreativnih, edukativnih i dobrotvornih aktivnosti i projekata te očuvanje bogate kulturno-povijesne baštine u općini Stolac.

UG INICIJATIVA

NAŠA MISIJA

Naša misija je razvoj i unaprjeđenje kulture, umjetnosti, ekologije, humanitarnoga rada, novih medija i dizajna, kao i očuvanje kulturno-povijesne baštine, kako bi se povećala kvaliteta života za sve građane na području općine Stolac i doprinijelo njenom daljnjem razvoju.

UG INICIJATIVA

NAŠA VIZIJA

Stolac, grad sa bogatim kulturnim i umjetničkim sadržajima, koji će ga uz prirodne ljepote i bogatu kulturnu baštinu učiniti mjestom ugodnog življenja.

godina postojanja

realiziranih projekata

događanja

posjetitelja

Naši ciljevi

Poticanje razvoja i unapređenje kvalitete življenja na području općine Stolac i šire

Organiziranje različitih sadržaja sa područja kulture, umjetnosti, ekologije, humanitarnog rada, novih medija i dizajna, edukacije i rekreacije

Održavanje tematskih radionica vezanih za kulturu, umjetnost, ekologiju, humanitarni rad, obrazovanje, nove medije i dizajn

Aktivnosti na očuvanju kulturno-povijesne baštine i rijeke Bregave

Suradnja sa odgovarajućim državnim, društvenim, znanstvenim i stručnim organizacijama i drugim organima i tijelima na realizaciji aktivnosti.

Predstavljanje i zastupanje po pitanjima od zajedničkog interesa kod nadležnih organa vlasti Općine i na području Hercegovačko-neretvanske županije

Poboljšanje ugleda mladih u društvu i zaštita prava mladih osiguranih Europskom poveljom o pravima mladih

Adresa

 Kneza Domagoja 86
88360 Stolac

Mob:

Zdravko - 063/737-647
Darko - 063/323-250
Nikola - 063/468-211

Email

info@inicijativa.ba

Copyright © 2022 UG Inicijativa | All Rights Reserved | Design: D.J.