Projekcija filma “Zapisi sa hodočašća na kraj svijeta” u Franjevačkom samostanu Humac