Projekt “raSTEMo uz inovacije”

 OPREMA NABAVLJENA U SKLOPU PROJEKTA

Radionica – sastavljanje mBot-a

Stručni posjet – NSOFT i SPARK school Mostar