raSTEMo uz inovacije
Cilj projekta „raSTEMo uz inovacije“ je unaprijediti kompetencije učenika i nastavnika Srednje škole Stolac iz STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i ICT (Information and Communication Technology) područja, da bi se povećao broj učenika koji upisuju STEM studijske programe kako bi stekli vještine koje su potrebne da bi bili ravnopravni sudionici društva u 21. stoljeću.

Zbog zastarjelosti školskog kurikuluma koji je fokusiran na teorijski dio, bez puno praktičnog rada i primjene onoga što su učenici naučili u teoriji, oni ubrzano gube zanimanje za tehnička – STEM zanimanja koja su danas vrlo tražena.

U sklopu projekta nabavljen je CNC stroj, robotske komponente i mikroračunala kako bi se učenici iz pasivne uloge konzumenta teorijske nastave pretvorili u aktivne sudionike nastavnog procesa. Praktična nastava bi trebala potaknuti kreativnost učenika, kako bi se pobudilo njihovo zanimanje za STEM područja i da bi praktično stečena znanja mogli primijeniti u svakodnevnom životu.

U sklopu projekta održane su radionice robotike za učenike, kao i edukacije za profesore koji održavaju redovnu nastavu. Također se održane i radionice modeliraranje te programiranje CNC strojeva. Radionice su održavane u školskoj godini 2017./2018..

Budući da je škola slabo opremljena opremom na kojoj učenici mogu primjenjivati stečena teorijska znanja u praksi, sva oprema nabavljena u sklopu ovoga projekta moći će se koristiti u redovnoj nastavi informatike i strojarske skupine predmeta te vannastavnim aktivnostima Srednje škole Stolac, što će uvelike osuvremeniti nastavni proces, te se nadamo u budućnosti privući veći broj učenika koji će se odlučiti nastaviti svoje školovanje u Srednjoj školi Stolac.

Projekt je započeo posjetom skupine učenika Srednje škole Stolac SPARK školi u Mostaru i tvrtci NSOFT, čije se poslovanje temelji na znanjima iz STEM područja. To je bila prilika da se učenici upoznaju sa najnovijim tehnologijama (roboti, mikroračunala, dronovi, električna bicikla) iz STEM područja, te su se mogli upoznati sa prednostima koje nudi posao u ovoj grani industrije, kako bi u budućnosti kao svoje zanimanje odabrali neko od STEM zanimanja.

Adresa

 Kneza Domagoja 86
88360 Stolac

Mob:

063/737-647
063/323-250

Email

info@inicijativa.ba

Copyright © 2022 UG Inicijativa | All Rights Reserved | Design: D.J.