UG „Inicijativa“ donirala opremu vrijednu 11.500 KM Srednjoj školi Stolac, za opremanje kabineta računalnih tehničara u strojarstvu

Dugi niz godina UG Inicijativa i Srednja škola Stolac imaju uspješnu suradnju u realizaciji različitih projekata. Tako su učenici do sada sudjelovali u realizaciji projekata „3D printer – stvori sve što želiš“ i „raSTEMo uz inovacije“, gdje su se mogli upoznati sa najnovijim tehnologijama iz STEM područja, a koji su realizirani uz financijsku pomoć Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. U sklopu SMART festa koji UG Inicijativa organizira već četiri godine, učenici su sudjelovali u realizaciji kazališne predstave „Priča o dva brata“, kao i kratkometražnog filma „Domaća zadaća“ koji je ostvario zapažene nastupe na festivalima kao što su WHF u Širokom Brijegu i Sarajevo film festival.

Budući da je škola do sada bila slabo opremljena opremom na kojoj učenici mogu primijeniti stečena teorijska znanja u praksi, UG Inicijativa odlučila je opremu koja se koristila za realizaciju projekata „3D printer – stvori sve što želiš“ i „raSTEMo uz inovacije“ donirati u trajno vlasništvo Srednje škole Stolac, za opremanje kabineta za računalne tehničare u strojarstvu, koja bi se koristila u redovitoj nastavi kao i u izvannastavnim aktivnostima.

Obrazovanje kao i daljnje usavršavanje ne može se zamisliti bez informatičkih medija kao sredstava i instrumenata poučavanja i učenja te su oni postali sustavni dio neformalnih procesa učenja. Obrazovni sustav mora osposobiti mlade koji se danas nalaze u osnovnim i srednjim školama za život u društvu znanja (informacijskom društvu). Također, obrazovni sustav mora pripremiti učenike za cjeloživotno učenje koje treba biti nužan preduvjet uspješnog djelovanja u budućem društvu znanja.

Ova donacija ima za cilj stvaranja školskog e-okruženja, putem uvođenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavu i u izvannastavne aktivnosti kako bi se učenici što više uključili u stvaranje nove dimenzije obrazovanja u kojemu suvremena obrazovna tehnologija pruža alate koji omogućavaju pripremu mladih za ulazak u svijet konkurentnosti i tržišta rada.

Donacija je vrijedna 11.500 KM i se sastoji od slijedećih stavki:

  • ·         CNC glodalica Sherline 8021 sa dodacima
  • ·         Laptop AUSUS ROG GL502VT-FY127
  • ·         računalo COMATRADE Blue PC Pentium
  • ·         dva mBot Edukacijska robota Kit V 1.1.
  • ·         Robotska ruka ADEEPT ARDUINO COMPATIBLE
  • ·         RASPBERRY PI 3 -MOD B – 1 GB
  • ·         Electronic Components Kit (Starter Kit for Arduino Mega)
  • ·         ADEEPT 42 IN 1 ULTIMATE SENSOR KIT FOR ARDUINO

Nadamo se da će ova donacija omogućiti kvalitetniju i raznolikiju nastavu, te stvoriti ugodnu odgojno-obrazovnu klimu koja je poticaj za učenje i bolji uspjeh učenika.

Realizacija ovakvog projekta pokazuje da Srednja škola Stolac prati moderna dostignuća u obrazovanju što će nadamo se, dovesti do povećanja rejtinga škole, a samim time i povećanog broja upisanih učenika.